Kuva Mia Järvisalo
Kuka minä olen?

Kysymys johon olisi miljoona eri vastausta, mutta kerronpa nyt jotain. Tiiviimmässä muodossa voisin kuvata olemustani näin: Olen henkinen valon ja rakkauden olento, joka on elämässä fyysistä ihmiskokemusta maan päällä. Ihmisenä olen tällä hetkellä nuori nainen, joka pian tulossa äidiksi. Persoonaltani olen lämmin, rohkea ja intuitiivinen. Elämän kokemukseltani olen kokenut paljon haasteita ja erityisesti tunne maailman meren kauneuden, sekä kuohut ja syvimmät kuilut. Kaikki tämä on opettanut minua, kasvattanut minua ja jollain tapaa rikastuttanut ymmärrystäni tästä maailmasta, ihmisyydestä ja henkisyydestä.

Matkani luonnonlääketieteen äärelle

Kiinnostukseni hyvinvointia kohtaan on kummunnut nuoresta iästä lähtien omien kokemusten ja oman itseni parantamis matkan kautta. Varhaisteini iässä muistan ensimmäistä kertaa tiedostaneeni sen, etten voinut hyvin henkisellä ja fyysisellä tasolla. Pikku hiljaa vuosi vuodelta löysin keinoja ravinnon, liikunnan, itseilmaisun, mindfullnessin ja henkisyyden lähteiltä itseni eheyttämiseen ja pahan olon purkamiseen. Tämä matka on antanut minulle henkilökohtaista kokemusta luonnonlääketieteen voimasta ennaltaehkäistä terveyshaasteita, eheyttää mieltä ja kehoa, sekä ylläpitää hyvinvointia.

Keväällä 2022 intuitioni ohjasi minut äitiys- ja vauvavyöhyketerapia opintojen äärelle, jossa opin lisää luonnonlääketieteistä kokonaisuutena ja tottakai erityisesti tästä kyseisestä hoitomuodosta. Luonnonlääketieteen perimmäinen tarkoitus on ihmisen elinvoiman vahvistaminen ja kehon luonnollisen paranemiskyvyn tukeminen ja kunnioittaminen. Koen että länsimaisella lääketieteellä on ehdottomasti aikansa ja paikkansa, mutta voisimme hoitaa monia vaivoja ja ennaltaehkäistä lääkkeiden tarvetta paljon, keskittymällä yhteiskunnassa enemmän luonnolliseen terveyden tukemiseen ja luonnollisiin hoitokeinoihin. Olen henkilökohtaisessa elämässä perehtynyt moniin luonnonlääketieteen keinoihin tukea hyvinvointia ja käyn itse säännöllisesti useissa luontaishoidoissa. Itse olen valmistunut äitiys- ja vauvavyöhyketerapeutiksi keväällä 2023.

Matkani henkisyyden äärelle

13 vuotiaana minulla aukesi yhteys enkeleihin ja henkioppaisiini. Siitä asti olen käynyt myös enkeli-illoissa, ryhmämeditaatioissa, henkisillä retriiteillä ja muissa henkisissä tapahtumissa, joissa olen saanut oppia lisää henkisyydestä ja valon auttajien kanssa työskentelystä. Henkisyys on siivittänyt elämääni ja kasvuani nuoresta iästä lähtien ja olen saanut tuntea enkeleiden ja muiden valon auttajien tuen elämässäni. Olen ajan kanssa oppinut luottamaan intuitiooni ja sydämeni ohjaukseen ja saanut käyttööni valtavan paljon henkisiä työkaluja helpottamaan elämääni. On ollut mielenkiintoista kasvaa ja elää tasapainotellen tavallisen ihmisyyden ja inhimillisyyden, sekä henkisen tiedon ja viisauden kanssa samaan aikaan.

Jo pitkään olen tuntenut vetoa toimia enemmän henkisyyden äärellä ja jollain tapaa auttaa muita ihmisiä tämän matkan aikana ja erityisesti alkuun pääsemisessä. Alkuvuodesta 2022 yllättäen vahva intuitio ohjasi minut aloittamaan tämän matkan henkisen alan yrittäjänä. Matka on opettanut minulle paljon ja koen suurta iloa kun saan olla asiakkaideni tukena elämän matkalla toisinaan yhden hoidon tai kanavoinnin ajan ja toisinaan pidemmän aikaa. Tunnen sydämessäni että olen oikealla polulla elämässäni juuri nyt ja tässä.

Miksi toimin yrittäjänä tällä alalla?

Olen tehnyt paljon itseni kohtaamis harjoituksia ja hakenut sitä polkua elämässä joka tukee omia arvojani. Näissä päällimmäisinä ovat rakkaus, hyvinvointi, perhe, vapaus ja ilo. Tässä työssä saan toimia näiden arvojen pohjalta sekä itseni, että asiakkaideni suhteen. Tämä elämä, tämä työ tukee omaa hyvinvointiani, saan toimia puhtaasti rakkaudesta käsin, saan yrittäjänä vapauden päättää omista asioistani ja mahdollisuuden tehdä ratkaisuja perheeni hyvinvointi etusijalla.

Lisäksi sydämeni ja intuitioni ovat linjassa tämän työn kanssa. Koen että elämäntehtäväni on monisyinen, mutta tärkeimpinä sieltä nousee kolme teemaa. Yhtenä tarkoitus oppia ja kasvaa kohti valoa, rakkautta ja totuutta itsessäni. Toisena tarkoitus toimia opettajana ja jakaa saamiani oppeja eteenpäin, sekä mahdollistaa kokemuksia ja tilaisuuksia ihmisille löytää itsestään se valo, rakkaus ja totuus, joka elää meidän jokaisen sydämessä. Kolmantena äitiys niille lapsille, niille sieluille jotka ovat valinneet minut äidikseen tässä elämässä.

Eettiset ohjenuorani työssä ja elämässä

Minulle on tärkeää toimia eettisesti oikein elämässä ja työssä. Ennen kaikkea pyrin kuuntelemaan sydämeni viisautta siinä, mikä on kussakin tilanteessa oikein ja kuuntelen sitä ääntä. Uskon että sydämen puhdas ääni ei koskaan johda meitä harhaan. Pyrin aina toimimaan rakkauden ja totuuden ohjauksessa. Ja pyrin noudattamaan kultaista sääntöä: “Toimi toisia kohtaan niin kuin toivot itseäsi kohtaan toimittavan.”

Hoitotyössä pyrin aina toimimaan asiakkaani etujen ja hyvinvoinnin mukaisesti. Erityisesti energiahoidoissa ja muuten henkisessä työssä pyydän aina ihmisen suojelusenkelin katsomaan että kaikki tapahtuu niin kuin on kyseisen ihmisen korkeimmaksi parhaaksi. Laitan aina ihmisen aidon korkeimman parhaan etusijalle ja egoni syrjään, eli en pyri esimerkiksi tuomaan informaatiota niin että saisin tehtyä asiakkaaseen vaikutuksen kanavoinnillani, vaan otan vastaan vain sen minkä asiakkaan valon auttajat tietävät olevan hänen korkeimmaksi parhaakseen. Silloinkin kun asiakkaan mieli saattaa olla tyytymätön vastaukseen.

Henkisellä polulla kunnioitan henkisiä lakeja ja siihen liittyvää etiikkaa, sekä ihmisten yksityisyyttä ja vapaata tahtoa. En tee kenellekään energiahoitoa ilman heidän lupaansa. En katso kenenkään auraa ilman että he sitä pyytävät tai sen sallivat. Ja kanavoin energiaa ja tietoa ainoastaan puhtaista lähteistä valon auttajilta.

Koulutukseni

Koko kehon vyöhyketerapia – äitiys- & vauvavyöhyketerapia -opinnot 7/2022-6/2023

Intuitiivisen energiahoidon olen oppinut enkeleiltä, henkioppailtani, sekä henkisissä tapahtumissa saamastani tiedosta vuosien 2011-2022 välillä. Arkkienkeli Metatron vahvisti minulle, että en tarvitse enää ihmisen järjestämää koulutusta aiheeseen ja vihki minut tehtävään keväällä 2022.

Omat oppini, intuitioni ja valon auttajien ohjaus toimivat ohjenuorinani henkisessä työssä kaikissa palveluissani ja tapahtumissani.

Kuva Mia Järvisalo